ฟาร์มเป็ดเนื้อ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หลังใช้ผลิตภัณฑ์ สารและอาหารเสริมชีวนะสัตว์บก Probiotic

ผสมน้ำให้กิน  อัตราการรอดตายสูง ตายเพียง 1-2%

อัตราการเจริญเติบโตมากกว่าเดิม จาก 2.8-3.2 กิโลกรัม เป็น 3.8 กิโลกรัมต่อ ตัว

   

ไก่เนื้อ 45 วัน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ บำบัดกลิ่นในฟาร์ม ฉีดพ่น

และ สารและอาหารเสริมชีวนะสัตว์บก ผสมอาหารหรือน้ำให้กิน

อัตราการตาย 2-3 % กลิ่นในฟาร์มดีขึ้น น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีขนาดเท่ากัน